Project Meer en Vaart

 

Doel:
Uitbreiden van het elektriciteitsnet tbv 2 nieuwe restaurants voor project Meer en Vaar – Landtong

Werkwijze:
Netberekening, Ontwerp Werktekeningen, Vergunningen, Calculatie en aanspreekpunt tijdens uitvoering.

Resultaat:
Nieuw compact station gesticht met 630kVA vermogen.

Stakeholders:

Privé-opdrachtgevers
Bouwaannemer/Architect
Onderaannemers en leveranciers
Gemeente/Provincie

Website project: https://www.bf-as.nl/kaapwest