Project Sloterweg – Osdorpplein

Doel:
Uitbreiden van het elektriciteitsnet tbv 37 nieuwbouwwoningen voor project MRP HUB – Osdorpplein

Werkwijze:
Netberekening, Ontwerp Werktekeningen, Vergunningen, Calculatie en aanspreekpunt tijdens uitvoering.

Resultaat:
Nieuw compact station gesticht met 1000 kVA vermogen.

Stakeholders:

Privé-opdrachtgevers
Bouwaannemer/Architect
Onderaannemers en leveranciers
Gemeente/Provincie