Project Sloterweg – Siciliëweg

Doel:
Compact station type Diabolo 10A gesticht t.b.v. een klantaansluiting.

Werkwijze:
Netberekening, Ontwerp Werktekeningen, Vergunningen, Calculatie en aanspreekpunt tijdens uitvoering.

Resultaat:
Nieuw compact station gesticht met 250 kVA vermogen.

Stakeholders:

Privé-opdrachtgevers
Bouwaannemer/Architect
Onderaannemers en leveranciers
Gemeente/Provincie