parallax background


Tevens verzorgen wij ook de proefsleuven rapportage. Alvorens de werkzaamheden te starten worden er op kritische locaties op het werktracé proefsleuven gegraven om de bodemgesteldheid te bepalen en om te zien met welke kabels en leidingen er rekening mee gehouden dient te worden.
Elke opdracht vertalen wij naar een werktekening. Onze werktekeningen geven in detail weer hoe de aannemers het project moeten uitvoeren. Bij fouten en gebreken kun je dankzij de werktekening heel duidelijk zien wie er verantwoordelijk is. Een goed uitgewerkte werktekening voorkomt dus een hoop narigheid in de uitvoeringsfase.

Onze Relaties

Offerte aanvragen